Đăng nhập hoặc Đăng ký để tương tác với Cộng đồng Kiến trúc & Xây dựng - MILI.VN !!!

THÔNG BÁO

ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN ĐĂNG BÀI QUẢNG CÁO SẢN PHẨM VÀO KHU VỰC MILI-MALL TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, ĐĂNG BÀI SAI VỊ TRÍ SẼ BỊ BAN

 1. Đối với thành viên mới đăng kí tham gia diễn đàn [MILI.VN]: - Để trở thành thành viên chính thức bạn cần 2 bài viết hoặc comment có nội dung! -Chỉ có thành viên mới thấy liên kết tải về trong bài viết.

Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn

Thảo luận trong 'Tài liệu kỹ thuật' bắt đầu bởi dimitri, 25/1/13.

 1. dimitri

  dimitri Staff Member

  Tham gia ngày:
  29/12/12
  Bài viết:
  25
  TỔNG CỤC DU LỊCH Số:02/2001/QĐ-TCDL
  -
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2001
  QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
  Về việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 27-12-1992 và Nghị định số 53/CP ngày 7-8-1995 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch;
  - Căn cứ Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24-8-2000 về cơ sở lưu trú du lịch;
  - Căn cứ Quyết định số 107/TCDL ngày 22-6-1994 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch;
  - Nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và hiện trạng các khách sạn trong tình hình hiện nay;
  - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khách sạn,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tiêu chuẩn và biểu điểm xếp hạng khách sạn theo 5 hạng (từ 1 đến 5 sao), đã được bổ sung, sửa đổi trên cơ sở tiêu chuẩn và biểu điểm ban hành tại Quyết định số 107/TCDL ngay 22-6-1994 của Tổng cục Du lịch.
  Điều 2. Tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.
  Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ của Tổng cục Du lịch, Giám đốc Sở Du lịch (Sở Thương mại – Du lịch), Giám đốc các khách sạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
  Phó Tổng cục trưởng (đã ký)
  Vũ Tuấn Cảnh

  -
  QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG KHÁCH SẠN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2001/QĐ-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch )
  Tải về file đính kèm:
   

  Các file đính kèm:

  :
  phamnam, millenaryclick_F5 thích bài này.

Ủng hộ diễn đàn